FEES & OFFERS

First time appointment

mouth check-up

x-ray

50 pln

20 pln

Anesthesia

local anesthesia
laughing gas anaesthesia
laughing gas inhalation mask

free

+70 pln

+20 pln

Conservative dentistry

filling
composite onlay
composite veneer

tooth restoration

glass fiber tooth restoration

130-190 pln

500 pln

250 pln

250 pln

350 pln

 

Prophylaxis

scalling + polishing + fluoride prophylaxis
teeth sanding
scalling + sanding+ polishing+ fluoride prophylaxis

fluoride prophylaxis

150-200 pln

150 pln

200-250 pln

80 pln

Root canal treatment

treatment with dental microscope
tooth with 1 root canal

tooth with 2 root canals

tooth with 3 root canals
tooth with 4 root canals
retreatment of tooth root canal treated

closing perforation

+150 pln

250 pln

350 pln

500 pln

individual pricing

 individual pricing

150 pln

Implantology

implantation
crown on implant  Cr-Co+ titanium connector
full ceramic crown on implant + zirconium or titanium connector

temporary crown made on an implant

2500 pln

1500 pln

2500 pln

600 pln

 

Pediatric dentistry

wizyta adaptacyjna
oczyszczenie zębów i fluoryzacja kontaktowa
kolorowe wypełnienie
zatrucie zęba mlecznego
leczenie otwarte
opatrunek leczniczy
leczenie kanałowe zęba mlecznego + wypełnienie stałe
usunięcie zęba mlecznego
lakowanie 1 zęba
lakowanie więcej niż 1 zęba
leczenie przy użyciu gazu rozweselającego
maseczka do gazu rozweselającego

50 pln

100 pln

100 pln

60 pln

60 pln

60 pln

150 pln

100 pln

60 pln

50 pln/ząb

+70 pln

+20 pln

Teeth whitening

whitening with trays

whitening in the clinic
whitening in the clinic + whitening with trays=supreme result

600 pln

700-1100 pln

1150 pln

Prosthetics

metal-porcelain crown Cr-Co
gold-porcelain crown
full porcelain crown
porcelain veneer
partial denture
full denture
skeletal denture
denture with precision elements
telescopic denture

750 pln

750 pln+gold price

1100-1400 pln

1400 pln

800 pln

800 pln

1300 pln

individual pricing

individual pricing

Surgery

tooth extraction
complicated tooth extraction
extraction of impacted wisdom tooth
frenulectomy

abscess incision

extraction of wisdom tooth

100-150 pln

250 pln

400 pln

150 pln

70 pln

250 pln​

Periodontology

teeth curretage

150 pln

  • w-facebook
  • w-googleplus

PARTNERZY:

Copyright © 2016 Sanus Dentes